Skip to content
STEICO PROTECT – Fibra de fusta per SATE – Adaptats a la construcció en elements prefabricats

Panell amb ranura i llengüeta en els quatre cants

Adaptat a la construcció en elements prefabricats

Panell aïllant suport de revestiment adaptat per a l’aïllament
tèrmic per l’exterior

Panell hidròfug, obert a la difusió de el vapor d’aigua d’aigua en
construccions sostenibles

Altes prestacions aïllants, tant a l’hivern com a l’estiu

Es pot usar a partir de 40 mm de gruix sobre carcassa insuflable

Sistema robust i econòmic

Sistema constructiu amb una resistència a el foc provada fins a 90 min

Reciclable, ecològic, respectuós amb el medi ambient

Format: 2600 x 1180 mm

Call for Price